Den rörliga räntan kan vara den bästa räntan

Att välja en bunden ränta är säkert och man sover gott om natten. En bunden ränta betyder att du som låntagare alltid betalar en viss summa pengar varje månad och din procentsats ändras aldrig. Jämfört med en rörlig ränta som justeras vart tredje månad och beror helt på riksbanken och andra främmande investerar från världens alla hörn så är bunden ränta ett säkert alternativ. Eftersom en rörlig ränta teoretiskt sätt kan stiga till rent av skräckinjagande procenttal är det alltså på papper ett mer riskfyllt alternativ.

Varför har vi då det som ett alternativ för dig som vill uppnå den bästa räntan?  Jo, för historiskt sätt ligger den rörliga räntan lägre än den fasta och det betyder att i bra ekonomiska tider är det bra mycket billigare för dig som låntagare att välja en rörlig ränta.

Nästa tanke som dyker upp bör vara vad som händer om den rörliga ränta stiger över den fasta. Då betalar jag helt plötsligt mer än vad jag skulle gjort om jag valt en fast ränta? Det är också korrekt. Om den rörliga räntan skulle stiga över den fasta kan du fortfarande komma billigare undan. Genom att ha sparade pengar redo just för detta, kan du på så sätt vädra ut stormen. Troligtvis kommer räntan minska och du är återigen i den zon du villa vara i. Dock ska man inte skjuta undan risken att räntan kan höjs med hutlösa värden, som t.ex. på 90-talet när den nådde 20 %.

Risker med lån utan säkerhet

Det finns både för- och nackdelar med lån utan säkerhet. En stor nackdel är att det är i stort sett omöjligt att finna ett lån med låg ränta. Det är också möjlig att återbetalningstiden är mindre, eftersom banken gärna vill se att skulden blir återbetald inom en rimlig tid.
Ett lån utan säkerhet är inte bara riskfyllt för banken, utan även för dig som är låntagare. Eftersom du inte ger banken något som kan ersätta din skuld om din ekonomiska situation skulle försämras, finns det inte heller något annat alternativ än av du måste fortsätta betala. Utan en inkomst blir detta ganska svårt och ibland rent av omöjligt. Skulle du inte klara av att betala den månatliga avgiften går ärendet snabbt till kronofogden där inte bara växer den, utan även ger dig problem som t.ex. betalningsanmärkningar.

Detta kan i ett senare skede skapa väldigt stora problem för dig när du ska hyra lägenhet, ta privatlån eller banklån eller köpa något på avbetalning. Det är därför det är ett lån utan säkerhet, både för dig som låntagare och för banken. Du bör alltid räkna och noga tänka igenom innan du tar ett lån utan säkerhet. Hur ser din ekonomi ut om 5 – 10 år?