Den rörliga räntan kan vara den bästa räntan

Att välja en bunden ränta är säkert och man sover gott om natten. En bunden ränta betyder att du som låntagare alltid betalar en viss summa pengar varje månad och din procentsats ändras aldrig. Jämfört med en rörlig ränta som justeras vart tredje månad och beror helt på riksbanken och andra främmande investerar från världens alla hörn så är bunden ränta ett säkert alternativ. Eftersom en rörlig ränta teoretiskt sätt kan stiga till rent av skräckinjagande procenttal är det alltså på papper ett mer riskfyllt alternativ.

Varför har vi då det som ett alternativ för dig som vill uppnå den bästa räntan?  Jo, för historiskt sätt ligger den rörliga räntan lägre än den fasta och det betyder att i bra ekonomiska tider är det bra mycket billigare för dig som låntagare att välja en rörlig ränta.

Nästa tanke som dyker upp bör vara vad som händer om den rörliga ränta stiger över den fasta. Då betalar jag helt plötsligt mer än vad jag skulle gjort om jag valt en fast ränta? Det är också korrekt. Om den rörliga räntan skulle stiga över den fasta kan du fortfarande komma billigare undan. Genom att ha sparade pengar redo just för detta, kan du på så sätt vädra ut stormen. Troligtvis kommer räntan minska och du är återigen i den zon du villa vara i. Dock ska man inte skjuta undan risken att räntan kan höjs med hutlösa värden, som t.ex. på 90-talet när den nådde 20 %.