Risker med lån utan säkerhet

Det finns både för- och nackdelar med lån utan säkerhet. En stor nackdel är att det är i stort sett omöjligt att finna ett lån med låg ränta. Det är också möjlig att återbetalningstiden är mindre, eftersom banken gärna vill se att skulden blir återbetald inom en rimlig tid.
Ett lån utan säkerhet är inte bara riskfyllt för banken, utan även för dig som är låntagare. Eftersom du inte ger banken något som kan ersätta din skuld om din ekonomiska situation skulle försämras, finns det inte heller något annat alternativ än av du måste fortsätta betala. Utan en inkomst blir detta ganska svårt och ibland rent av omöjligt. Skulle du inte klara av att betala den månatliga avgiften går ärendet snabbt till kronofogden där inte bara växer den, utan även ger dig problem som t.ex. betalningsanmärkningar.

Detta kan i ett senare skede skapa väldigt stora problem för dig när du ska hyra lägenhet, ta privatlån eller banklån eller köpa något på avbetalning. Det är därför det är ett lån utan säkerhet, både för dig som låntagare och för banken. Du bör alltid räkna och noga tänka igenom innan du tar ett lån utan säkerhet. Hur ser din ekonomi ut om 5 – 10 år?